Bulut Su Arıtım Sistemleri'nin tamamı TS-266 İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği'ne uygundur.

 

{ Projelerimizden bazıları }

{ İçme suyu maliyet hesabı }

{ Ücretsiz su analizi }

 
 

 

Ziyaretçi, Bulut Su kurumsal web sitesine girmekle, aşağıda belirtilen şartların tamamını kabul etmiş sayılır...

 

1 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. web sitesi Kullanım Şartnamesi'nin herhangi bir maddesini, bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yenileme veya iptal etme hakkına sahiptir. Değiştirilen, yenilenen ya da yürürlükten kaldırılan her türlü içerik, yayın tarihinden itibaren tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.

2 ) Kullanıcıların, Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. Kurumsal web sitesinde yer alan herhangi bir içerikten yola çıkarak alabilecekleri her türlü kararlardan dolayı Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. ve içerik sağlayıcıları hiçbir şekilde sorumlu değildirler.

3 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. kurumsal web sitesinde yayınlanan, telif ve diğer fikrî ve sınaî mülkiyet hakları Bulut Su Arıtım Ltd. Şti.'ne ait olan bütün yazılı, resimli, sesli, görsel, elektronik materyallerin her türlü hakları saklıdır. Bu materyallere web sitesinde yer verilmesi, bunların kullanımı ile ilgili olarak herhangi bir yetki, lisans ya da izin verildiği şeklinde yorumlanamaz.

4 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti.’nin yazılı izni olmaksızın bu materyaller kopyalanamaz, yeniden üretilemez, çoğaltılamaz ya da herhangi bir şekilde kullanılamaz.

5 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. kurumsal web sitesinde yer alan materyaller ile ilgili fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını ihlâl edecek şekildeki her türlü kullanım sonucu ortaya çıkabilecek yasal sorumluluk, ihlâlde bulunan kullanıcı’ya aittir.

6 ) Web sitesinde yayınlanan bilgilerin doğruluğu ya da güncelliği konusunda hiçbir garanti ya da taahhüt verilmemektedir. Kullanıcı, bu bilgilere dayanarak yapabileceği işlemler bakımından Bulut Su Arıtım Ltd. Şti.'nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

7 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti dilediği zaman değiştirme ya da sona erdirme, verilerini sistemlerinden silme hakkını saklı tutar.

8 ) Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. kurumsal web sitesinin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihaî güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

9 ) Resmî makamlardan kullanıcı'ya yönelik bir suç duyurusu ya da resmî soruşturma talebi gelmesi ve / veya kullanıcı'nın Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. sistemlerinin çalışmasına engel olacak ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının tespit edilmesi halinde, Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. kullanıcı'nın kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere bildirimde bulunma hakkına sahiptir.

10 ) Kullanıcılar ile web sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) ile Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. arasında ortaya çıkabilecek ihtilâflarda, Bulut Su Arıtım Ltd. Şti. elektronik kayıtları delil olarak kabul edilecektir. Bu tür ihtilâfların çözümünde istanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacak ve ihtilâf T.C. kanunlarına göre çözülecektir.

 

 

| Anasayfa | Site Kullanım Şartları | Site Haritası | İletişim |

© 2010 Tüm Hakları saklıdır.